سید امیر زیتونی


مدرس شیمی پایه

سید امیر زیتونی

مهمترین سوابق آموزشی و مشاوره‌ای: (عنوان، محل فعالیت، مدت فعالیت)

- همکاری با مجموعه آموزشی اکسیر دانش در تهیه نرم‌افزار آموزش زمین شناسی 1395-1396

- سرگروه دپارتمان علوم تجربی مجتمع دکتر هشترودی

- عضو انجمن زمین شناسی SEG و EAGE

- عضو انجمن علمی-دانشجویی فیزیک دانشگاه بوعلی سینا 1390


مهمترین سوابق تالیفی و پژوهشی: (عنوان، سال، سفارش دهنده)

- همکاری با مجموعه رزمندگان در طراحی سوالات علوم تجربی

دیدگاه های شما

چیزی یافت نشد .
ارسال دیدگاه

azizabadi
سید امیر زیتونی

مدرس شیمی پایه