احسان عزیزآبادی فراهانی


مدرس شیمی

احسان عزیزآبادی فراهانی

مهمترین سوابق آموزشی و مشاوره‌ای: (عنوان، محل فعالیت، مدت فعالیت)

- مسئول دپارتمان المپیاد شیمی دبیرستان انرژی اتمی و مجموعه مدارس سلام

- مسئول دپارتمان شیمی دبیرستان علامه حلی 2

-  مسئول گروه شیمی دبیرستان مهدوی

- مدرس شیمی در مدارس فرزانگان، مهدوی و ابوعلی سینا، دبیرستان کوشش و حکمت، دبیرستان خیام البرز و تلاش، دبیرستان احسان و علامه امینی، دبیرستان فراست و رشد، آموزشگاه سلام دانش اهواز، آموزشگاه آرمان همدان


مهمترین سوابق تالیفی و پژوهشی: (عنوان، سال، سفارش دهنده)

- کتاب آموزش دهم انتشارات خوشخوان، کتاب آموزش یازدهم انتشارات خوشخوان، کتاب تست دهم انتشارات خوشخوان، کتاب تست یازدهم انتشارات خوشخوان

- کتاب زرد قلم چی (سال ۹۰)

دیدگاه های شما

علی نوشت : 1397-4-10

استاد فوق العاده هستن

نيجين فلسفي نوشت : 1397-6-5

استاد خوب هستند ولي تجربي هارو بيشتر دوست دارند...

عسل نوشت : 1398-3-29

همایش های جمع بندیشون عالیه

ارسال دیدگاه

azizabadi
احسان عزیزآبادی فراهانی

مدرس شیمی