احسان عزیزآبادی


مدرس شیمی

احسان عزیزآبادی

مدرس برتر شیمی در دبیرستان ها

دیدگاه های شما

علی نوشت : 1397-4-10

استاد فوق العاده هستن

ارسال دیدگاه

azizabadi
احسان عزیزآبادی

مدرس شیمی