محمدحسین صابری


مدرس حسابان

محمدحسین صابری

مهمترین سوابق آموزشی و مشاوره‌ای: (عنوان، محل فعالیت، مدت فعالیت)

- تدریس در دبیرستان‌های حلی 4، ادیب فرزانه، تلاش، نگرش، قیاس، راه اندیشه


مهمترین سوابق تالیفی و پژوهشی: (عنوان، سال، سفارش دهنده)

- تالیف کتاب آزمون ریاضی پیش دانشگاهی انتشارات نیک انجم

- تالیف کتاب آزمون ریاضی سال دهم انتشارات نیک انجم

- تالیف کتاب آزمون ریاضی سال یازدهم فار

دیدگاه های شما

چیزی یافت نشد .
ارسال دیدگاه

azizabadi
محمدحسین صابری

مدرس حسابان