ناصر حلمی


مدرس فیزیک پایه

ناصر حلمی

مهمترین سوابق آموزشی و مشاوره‌ای: (عنوان، محل فعالیت، مدت فعالیت)

- تدریس‌ها: در سال 87-89  دبیرستان هدفدار منطقه 3، در سال 89-90 مدرسه حلی 4، در سال 91-96 دبیرستان سلام همت منطقه 5


مهمترین سوابق تالیفی و پژوهشی: (عنوان، سال، سفارش دهنده)

- کتاب فیزیک دهم انتشارات مشاوران آموزش

- کتاب فیزیک یازدهم ریاضی انتشارات مشاوران آموزش و فیزیک یازدهم تجربی در همین انتشارات

 

مهمترین افتخارات و تقدیرنامه‌ها:

- برگزیده المپیاد فیزیک کشوری سال 77 و 78


دیدگاه های شما

چیزی یافت نشد .
ارسال دیدگاه

azizabadi
ناصر حلمی

مدرس فیزیک پایه