مهدی فلاح


مدرس زیست‌شناسی پایه

مهدی فلاح

مهمترین سوابق آموزشی و مشاوره‌ای: (عنوان، محل فعالیت، مدت فعالیت)

- دبیر علوم تجربی از سال 1380 در مدارس مناطق 1، 3، 4 و آموزشگاه‌های تهران


مهمترین سوابق تالیفی و پژوهشی: (عنوان، سال، سفارش دهنده)

- تالیف کتاب علوم تجربی پیشرفته هفتم و هشتم انتشارات علوی

 

دیدگاه های شما

چیزی یافت نشد .
ارسال دیدگاه

azizabadi
مهدی فلاح

مدرس زیست‌شناسی پایه