کریم مختاری


مدرس ریاضی پایه

کریم مختاری

مهمترین سوابق آموزشی مشاوره ای: (عنوان، محل فعالیت، مدت فعالیت)

- مدرس علامه حلی 2، انرژی اتمی، علامه طباطبایی آبشناسان، تیزهوشان رجایی، نمونه دولتی رشد و خانه ریاضی


- مهمترین سوابق تالیفی و  پژوهشی: (عنوان، سال، سفارش دهنده)

 تالیف کتاب آزمون ورودی انرژی اتمی، تالیف جبر در المپیاد ریاضی انتشارات خوشخوان، تالیف کتاب تست ریاضی تجربی ۱۱ انتشارات اندیشه فائق (کتاب جدید -در حال تالیف)

 تالیف کتاب آموزش ریاضی تجربی 11 در انتشارات کلک معلم (جدیدالتالیف- زیر چاپ)، تالیف تست تیزهوشان نهم در انتشارات خیلی سبز، دو جلد کتاب کار در انتشارات کلک معلم، طراح آزمون مدارس برتر ایران -نشانه

دیدگاه های شما

چیزی یافت نشد .
ارسال دیدگاه

azizabadi
کریم مختاری

مدرس ریاضی پایه