مجید اقبالی


مدرس و دكتراى رياضى از دانشگاه ام ال يو هاله

مجید اقبالی

مهمترین سوابق آموزشی و مشاوره‌ای: (عنوان، محل فعالیت، مدت فعالیت)

-عضو پژوهشگاه دانش‌های بنیادی. ویراستار برخی از کتاب‌های ریاضی مبتکران (مرشد) / آموزگار دبیرستان‌های روشنگران/ آموزگار کلاس‌های تیزهوشان و هوش و خلاقیت ای ام سی

دیدگاه های شما

چیزی یافت نشد .
ارسال دیدگاه

azizabadi
مجید اقبالی

مدرس و دكتراى رياضى از دانشگاه ام ال يو هاله