محمد شاملو


مدرس زیست‌شناسی

محمد شاملو

مهمترین سوابق آموزشی مشاوره ای: (عنوان، محل فعالیت، مدت فعالیت)

-سابقه تدریس در مدارس: سالم تجریش/ ادونس علامه/ دانش/ کمال/ هاتف/ رشد/ فرزانگان/ نرجس/ عترت


مهمترین سوابق تالیفی پژوهشی: (عنوان، سال، سفارش دهنده)

-سابقه تالیف:- انتشارات خیلی سبز: کتاب ماجراهای من و درسام، همکار تالیف کتاب تست دهم/ انتشارات اندیشه فایق: تالیف کتاب زیست شناسی، تالیف کتاب زیست آزاد، تالیف کتاب کارنامه 100/ انتشارات فار: ویرایش کتاب آزمون های پیش دانشگاهی/ انتشارات گاج: نظارت علمی کتاب میکروطبقه بندی دهم/ نظارت علمی کتاب آزمون بزرگ


دیدگاه های شما

چیزی یافت نشد .
ارسال دیدگاه

azizabadi
محمد شاملو

مدرس زیست‌شناسی