بهرام جلالی


برترین دبیر هندسه و گسسته

بهرام جلالی

دبیر برجسته هندسه و ریاضیات گسسته در مدارس برتر همچون فرزانگان و ... 

دیدگاه های شما

چیزی یافت نشد .
ارسال دیدگاه

azizabadi
بهرام جلالی

برترین دبیر هندسه و گسسته