مجتبی علی اکبر


مدرس منطق

مجتبی علی اکبر

کارشناس فلسفه
22 سال تدریس
نویسنده چند عنوان کتاب کنکور
مدرس مدارس سمپاد و فرهنگ
طراح تست در قلم چی و گزینه ی دو در سال های قبل
مدرس برنامه های تلویزیونی گزینه ی دو

دیدگاه های شما

چیزی یافت نشد .
ارسال دیدگاه

azizabadi
مجتبی علی اکبر

مدرس منطق