آزمایشگاه مجازی سگال


با هدف تحقق و تکمیل اهداف آموزشی مدرسه مجازی سگال، تعدادی آزمایش الکترونیک و آنلاین با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان محترم با رویدادهای واقعی در طبیعت طراحی شده است.

این ازمایشها از برترین مراجع جهانی گردآوری شده اند و در اختیار دانش آموزان عزیز قرار داده شده اند. لطفا از ادامه این صفحه پایه مورد نظر خود را انتخاب کنید.هفتم

هشتم

نهم

دهم تجربی دهم ریاضی

یازدهم تجربی یازدهم ریاضی

دوازدهم تجربی دوازدهم ریاضی


همچنین شما عزیزان میتوانید با کلیک روی این لینکتمام آزمایشها را در یک صفحه مشاهده کنید.