آزمایشگاه مجازی سگال: پایه دوازدهم ریاضی


برگرفته از پروژه تحقیقاتی PhET دانشگاه کلورادوفیزیک

مشاهده کلیه ازمایشها بازگشت به صفحه اول آزمایشگاه