آزمایشگاه مجازی سگال: پایه هفتم


برگرفته از پروژه تحقیقاتی PhET دانشگاه کلورادو
علوم: شیمی

علوم: فیزیک

مشاهده کلیه ازمایشها بازگشت به صفحه اول آزمایشگاه