آزمایشگاه مجازی سگال: پایه هشتم


برگرفته از پروژه تحقیقاتی PhET دانشگاه کلورادوعلوم: زیست و زمین شناسی

علوم: شیمی

علوم: فیزیک

مشاهده کلیه ازمایشها بازگشت به صفحه اول آزمایشگاه